MAKUD için Telefon Zinciri: Afet Durumlarında Hızlı İletişim ve Koordinasyon