Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği (MAKUDDER)

Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği (MAKUDDER) insana ve doğaya saygı anlayışından yola çıkarak gönüllü kurtarma faaliyetleri icra eden, ücret karşılığı eğitim veren bir kurumu olmamakla beraber derneğimize üye olma kriterlerini sağlayan bireyleri kurtarma gönüllülüğü çerçevesinde ilkelerine ve misyonuna bağlı olacak şekilde yetiştiren bir sivil toplum örgütüdür. Kurtarma gönüllüsü tüm üyelerimiz hiçbir maddi gelir beklentisi olmadan dernek çatısı altında gönüllü olarak faaliyet göstermektedir

Derneğimizin resmi olarak 62 üyesi bulunmak ile birlikte, derneğimiz üyesi olmayan ancak eğitimlerini tamamlamış gönüllü olarak katkı sunan yaklaşık 50 gönüllü arkadaşımızda görevlerde bize destek sağlamaktadır.

Derneğimiz İstanbul sınırları içerisinde aktif olarak kullandığı bir telsiz rölesi vardır. Bu röle üzerinden amatör telsiz lisansına sahip olan üyelerimiz haberleşme yapmakta ve ayrıca olası bir afet durumunda afet bölgesinde iletişimi simplex kanal (yakın) üzerinden el telsizleri ile sağlamaktadır.

Dernek üyesi olan arkadaşlarımızSağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikalarına sahip olmak ile birlikte eğitimlerini sıklık ile tekrarlamaktadır.

Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği (MAKUDDER) bünyesinde kurulmuş tamamı gönüllü üyelerden bir arama kurtarma ekibi olmakla beraber, mümkün olduğunca sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadır.

Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği (MAKUDDER) ulusal alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında psikolojik, ilk yardım, lojistik destekleri afet bölgesindeki insanlara ulaştırmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştirmektedir. İhtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri sürdürmektedir.

MAKUDDER ailesi 2016 yılında bir grup gönüllü tarafından en çok sevdikleri motosiklet hobisini insanlık ve doğa için kısaca nefes alan her canlı yararına kullanmak amacıyla bir şeyler yapma gereğinin hissedilmesi üzerine kuruldu. Farklı meslek grupları ve özellikleri olan bu grup doğa ve insan ortak paydası üzerinde ihtiyaç olan her yere ayrım gözetmeksizin motorları ile sürmeye başladılar. Parolamız “Kurtarmaya Adanmış Hayatlar” ilkesinden yola çıkarak tamamen gönüllülük esasına dayanarak amatör ruh ve profesyonel yaklaşım ile öncelikle tüm üyelerin eğitimlerini alması sağlanmış, süreç içerisinde AFAD- İBB İtfaiye koordinesinde bir çok görevde yer almıştır.

2018 yılı içerisinde görülen lüzum üzerine daha profesyonel bir bakış açısı ile insanlık yararına faydalı olma yolunda Dernek olma kararı alınmıştır. Derneğimiz İstanbul Merkezli olup halen faaliyetlerini Soğukpınar, Kartal Sk. No:6, 34788 Çekmeköy/İstanbul adresinde sürdürmek ile birlikte 2019 yılı itibariyle İzmir ilinde temsilcilik açmış olup, Acil Yardım ve Afet durumlarında Ülkemizin her karış toprağında faaliyet yürütmektedir.