Temel Değerler ve İlkelerimiz

Sürekli Öğrenme : Yenilikleri takip eder, teknolojiyi kullanırız. Bilgimizi paylaşmaya istekli ve geri bildirime açığız. Yıllık planlar yaparak eğitim planlaması çerçevesinde derneğimiz üyelerine 15 günde bir eğitim ile birlikte ayrıca talep edilmesi halinde STK, kurumlara ve topluluklara eğitimler (ilk yardım-Temel Afet bilinci-Yangın Eğitimi-Arama Kurtarma-Tatbikat vb) verir.

Değerlere Duyarlı : Kişisel ve kurumsal değerleri algılar ve duyarlılık gösteririz, uygulamalarımız şeffaf, davranışlarımız sevgi, saygı ve hoşgörülüdür.

Yenilikçilik : Faaliyetlerimizde önümüze çıkan engellere karşı uygun biçimde yaratıcı ve esnek çözümler üretiriz.

Paylaşım : Eğitim kurumlarına ve iş yerlerine iş birliği çerçevesinde eğitim ve tatbikatlar yaparak bilgi ve kaynak paylaşımında gereken özeni gösteririz.

 • Din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afetlerden etkilenmiş ihtiyacı olan kişilere yardım etmek.
 • Doğal ve çevresel felaketlere toplumu bilinçlendirme eğitimleri yapmak.
 • Gönüllülük, vatandaşlık, yardımlaşma ve gönüllü hizmet değerlerini aktif çalışmalarla birleştirmek.
 • Doğayla bütünleşmeyi sağlamak için bireyin kapasitelerini geliştirmek.
 • İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önüne alarak yaşayan dünyayı korumak için faaliyetler organize etmek.

Derneğimize üye olacak olan arkadaşlarımızın ;

 • Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilmesi
 • Bedenen sağlam ve güçlü kişiler olması
 • Dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü olması
 • Başkaları ile iyi iletişim kurabilmesi
 • Liderlik özelliklerine sahip olması
 • Ekip çalışmasına açık olması gerekir.