GÖNÜLLÜ KABUL YÖNETMELİĞİ

MADDE 1

Bu yönetmelik MAKUD-DER’ e üye kabul esnasında, Yönetim Kurulu ya da görevlendirilecek sorumlu tarafından yürütülmesi gereken objektif süreçleri açıklar.

MADDE 2

Dernek üyeliğine başvurular,

  • Ek 1’ de yer alan başvuru formu
  • *Başvuru dilekçes
  • Yönetim Kurulunca belirlenen giriş aidatına ait ödendi makbuzu
  • İkametgah belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı olabilir)
  • Nüfus cüzdan sureti (barkodlu e-devlet çıktısı olabilir)
  • Ehliyet fotokopisi(A sınıfı ehliyete sahip üye adayları için)
  • Dernek üyelik sorgusu güncel (e-devlet çıktısı )
  • Kan grubu belgesi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
ile şahsen, posta yolu ya da elektronik posta ile yapılabilecek, sözlü ya da sosyal medya aracılığı ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE 3

Dernek üye adaylarının aynı faaliyet alanında hizmet veren diğer Sivil Toplum Örgütlerine üyeliği değerlendirilerek, üyelikleri tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin Üst Kuruluşlarda görev alması ise yine Kurulun inisiyatifine dahildir.

MADDE 4

Amatör telsizcilik belgesi olmayan ADAY üyelerin 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik haberleşme kanununa göre lisansız PMR ( kapalı ) tip cihaz kullanması gerekmektedir ve kullandığı cihazda dernek simplex ( yakın ) kanalı haricinde frekans kaydetmesi / kullanması kesinlikle yasaktır.

MADDE 5

Üye adayları, kendilerine iletilen başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmakla yükümlüdür. Eksik ya da yanlış bilgi tespit edilmesi halinde, üye adayının başvurusu değerlendirilmeye alınmayacak, üye kabulü yapıldı ise dernekten ayırma işlemi yapılacaktır.

MADDE 6

Üyeliğe ön kabulü yapılan adaylar, ADAY ÜYE sıfatıyla değerlendirilerek, kabul tarihlerinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde eğitim yönetmeliğinde belirtilen zorunlu eğitimlerini tamamlayacaklardır. Zorunlu eğitimlerini tamamlamayan ve bu süreçte toplam 3 eğitim organizasyonuna katılım göstermeyen aday üyelerin adaylıkları sonlandırılacak ve dernekle ilişikleri kesilecektir.

MADDE 7

Zorunlu eğitimlerini tamamlayan üyelerin aday üyelikleri kaldırılarak, RESMİ ÜYE sıfatıyla kabulleri yapılacaktır.

MADDE 8

Aday üyelerin, dernek operasyonlarına katılımları yasak olmakla birlikte, gerekli görülmesi halinde, ilgili eğitimini başarı ile tamamlayan aday üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile operasyona davet edilebilirler. Bu hallerde mutlaka operasyon sorumlusunun himayesinde bulunacaklardır.

MADDE 9

Aday üyelere kabullerine müteakip, bedelleri karşılığında 1 adet dernek yeleği ( yazısız ) 1 adet polar ( yazısız ) 1 adet dernek tişört ( sadece eğitim /organizasyon )larda giyilmek kaydı ile verilecektir . Resmi üye kabulü yapılmayacak adaylar, dernekle ilişiklerinin kesilmesine müteakip, kendisine verilen eşyaları 3 (üç) iş günü içerisinde iade edeceklerdir. İade edilen eşyalardan kullanılabilecek durumda olanların ½ si bedeli, ilgili üyeye iade edilecektir.

MADDE 10

Aday üyelerin resmi üyeliğe geçişleri esnasında kıyafet yönetmeliğinde belirtilen eşyaları yönetmelikle belirtilen standartlar dahilinde tedarik etmeleri kendi sorumluluğundadır. Eşyaların 1 (bir) ay içerisinde tedarik edilmemesi halinde üyeliği sonlandırma yetkisi Yönetim Kurulu yetkisindedir.

MADDE 11

Aday üyelerin dernek envanterinde bulunan ekipmanları kullanımı, ilgili operasyon sorumlusunun inisiyatif ve kontrolündedir.

MADDE 12

Aday üyenin resmi üyelik statüsüne kavuşması, yönetmelikte açıkça belirtilmeyen hususlarda, dernekle ilişiğinin kesilmesi, uyarılması ya da cezalandırılması Yönetim Kurulu inisiyatifindedir.

MADDE 13

Bu yönetmelik MAKUD-DER üye adaylarının tamamı için bağlayıcı nitelikte olup, kural dışı hareket edenlerin tespiti ve inisiyatifi Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Yönetmelik, Yönetim Kurulunca kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Aşağıdaki button'a tıklayarak aday üyelik başvuru formunu indirebilirsiniz.

Aday Üyelik Başvuru Formu